Predavanja iz ekologije biljaka

Biotički sistemi
Populacije
Ekologija biljnih zajednica
Opisivanje biljnih zajednica
Sintetske osobine asocijacija
Dinamika biljnih zajednica - sukcesije
Dinamika biljnih zajednica - singeneza
Klasifikacija biljnih zajednica

Read More