Predavanja iz fitogeografije

Fitogeografija
Arealologija
Velicina areala i endemiti
Reliktne vrste
Istorijska fitogeografija
Istorijska biogeografija-tercijar
Ledena doba
Fitogeografska podela sveta - Holarctis
Fitogeografska podela sveta - Paleotropis
Fitogeografska podela sveta - Neotropis
Fitogeografska podela sveta - Kapensis, Australis i Holantarktis

Read More