Predavanja iz sistematike viših biljaka

Uvod
Sistematska pripadnost lekovitih biljaka
Alkaloidi
Glikozidi
Saponozidi (Saponini)
Etarska ulja
Masne materije i ugljeni hidrati
Vitamini
Staništa
Ugroženost i zaštita lekovitih biljaka

Read More