Predavanja iz osnova ekologije biljaka

Uvod u ekologiju
Ekoloski faktori i adaptacije
Životne forme
Vreme i klima
Svetlost
Temperatura
Voda i vlažnost
Forme u odnosu na vodu
Mezofite i hidrofite
Vazduh
Zemljište
Biotički odnosi
Čudesni svet zelenih predatora
Biotički odnosi- Mutualizam

Read More